QKR-H E5

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Giá: Liên hệ

KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 4,990 (KG)

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ: 5,165 x 1,860 x 2,240 (mm)

CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI: 120(88) / 2,900(Ps(kW) / rpm)

TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI: EURO 5

Giá: Liên hệ

KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 3,490 (Kg)

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ: 5,165 x 1,860 x 2,240 (mm)

CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI: 120(88) / 2,900(Ps(kW) / rpm)

TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI: EURO 5

Giá: Liên hệ

KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 4,990 (KG)

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ: 5,915 x 1,860 x 2,240 (mm)

CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI: 120(88) / 2,900 (Ps(kW) / rpm)

TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI: EURO 5