XE TẢI ISUZU 1- 3.5 TẤN

Xe isuzu 2,2 tấn - QKR77HE4
Trọng tải: 2,2 tấn - Tiêu chuẩn URO4
0
Xe tải 1.4 tấn QKR77FE4
Trọng tải: 1 Tấn - tiêu chuẩn uro 4
0
QKR55F 1.4 tấn - Thùng mui QKF
Trọng tải: 1.110Kg
0
QKR55F 1,4 tấn - Thùng Kín
Trọng tải: 1,1 Tấn- Xe tiêu chuẩn uro2
0
Xe tải isuzu 1.9 tấn - Thùng mui
Trọng tải: 1,9 Tấn - Xe tiêu chuẩn URO4
0
Xe tải isuzu 1.9 tấn - Thùng kín
Trọng tải: 1,85 Tấn - Xe tiêu chuẩn Uro4
0

Coppyright@2017 http://xetaiisuzuhanoi.com/ All rights reserved